برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مصرف آب برای 90 دهیار شهرستان درمیان


برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مصرف آب برای 90 دهیار شهرستان درمیان
کارگاه آموزشی مدیریت مصرف آب ویژه بخشداران، دهیاران، و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان درمیان با همکاری دفتر امور روستایی و  شوراهای استانداری خراسان جنوبی و با حضور آنلاین 90 نفر از دهیاران این شهرستان برگزار شد.
مهندس امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در این کارگاه آموزشی که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، به بیان درخواست های این مجموعه از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان درمیان در خصوص مدیریت مصرف آب و شناسایی انشعابات غیرمجاز پرداخت و اظهار کرد: تنها راه گذار از بحران آب مدیریت مصرف می باشد.
مهندس نادی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت نیز به بیان مطالب آموزشی در خصوص مدیریت مصرف آب پرداخت.

 

افراد کم توان