نصب سه راهي 150 چدن بر روي لوله 150 آزبست در ميدان آزادي بیرجند به صورت شبانه


نصب سه راهي 150 چدن بر روي لوله 150 آزبست در ميدان آزادي بیرجند به صورت شبانه
مدير امور آب وفاضلاب شهرستان بيرجند گفت: سه راهي 150 چدن برروي لوله 150 آزبست خط اصلي ميدان آزادي به صورت شبانه نصب گرديد.
مهندس سيد احمدندائي جوان افزود: به منظور تأمين آب شرب خيابان آزادي شهر بيرجند سه راهي 150 چدن بر روي خط لوله 150 آزبست به همت و تلاش گروه تعميرات امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند به صورت شبانه نصب و وارد مداربهره برداري قرار گرفت.
وی ادامه داد: با نصب اين سه راهي، امكان بهره برداري آب شرب با فشار متعادل براي ساكنين خيابان آزادي فراهم شد.

 

افراد کم توان