بررسی مشکل کم آبی روستای بیچند و حومه با حضور فرماندار نهبندان


بررسی مشکل کم آبی روستای بیچند و حومه با حضور فرماندار نهبندان
فرماندار و معاون برنامه ریزی شهرستان نهبندان به همراه مدیر امور آب و فاضلاب این شهرستان از مجتمع روستای بیچند و حومه بازدید کردند.
لازم به ذکر است، در این بازدید مشکل کم آبی این مجتمع مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش‌ دبی چاه آبی که در سال گذشته حفر و وارد مدار بهره برداری گردیده بود باعث بروز تنش آبی در این روستا گردید.

 

افراد کم توان