رفع مشکل کم فشاری آب پاسگاه مرزی گوریگان درمیان


رفع مشکل کم فشاری آب پاسگاه مرزی گوریگان درمیان
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درمیان از رفع مشکل کم فشاری آب پاسگاه مرزی گوریگان این شهرستان خبر داد.
مهندس شهرام خسروی بیژائم اظهار کرد: به منظور رفع کم فشاری آب به سمت پاسگاه ‌های گوریگان قدیم و جدید، بنی و یگان ارتش و پیشگیری از قطعی مکرر آب یک انشعاب فرعی در محور مرز وصل گردید.

 

افراد کم توان