تعویض الکتروپمپ و لوله های آبده چاه روستای خسرو آباد طبس


تعویض الکتروپمپ و لوله های آبده چاه روستای خسرو آباد طبس
مدیر امور آب و فاضلاب طبس از تعویض الکتروپمپ و لوله های آبده چاه روستای خسرو آباد بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.
مهندس محمدابراهیم سیفی اظهار کرد: با توجه به اعلام خرابی در الکتروپمپ چاه خسرو آباد و همچنین فرسودگی لوله های آبده، این امور ضمن تهیه لوله های آبده از ستاد اقدام به تعویض الکتروپمپ و لوله های چاه نمود.

 

افراد کم توان