دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور


دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
همزمان با سفر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور به خراسان جنوبی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
مهندس امامی در دیدار با دکتر میرکاظمی، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، مشكلات، پيشنهادات و درخواست هاي صنعت آب استان را مطرح کرد.

 

افراد کم توان