شستشوي مخزن 100 مترمكعبي روستاي بلنجاب شهرستان بيرجند


شستشوي مخزن 100 مترمكعبي روستاي بلنجاب شهرستان بيرجند
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: با تلاش اداره كنترل كيفيت آب اين امور، شستشوي مخزن 100 مترمكعبي روستاي بلنجاب شهرستان بيرجند انجام شد.
مهندس موسي حسني اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب ‌تر و در راستاي ارتقاء سطح كيفي و بهداشتي آب شرب مشتركين، عمليات شستشو و گندزدايي مخزن روستاي بلنجاب شهر بیرجند با حجم 100 مترمكعب انجام گرديد.
وي افزود: اين عمليات در دو مرحله و با تخليه آب و رسوبات كف مخزن و با استفاده از محلول استاندارد پركلرين ديواره ‌ها و كف مخزن گندزدايي و شستشو گرديد.

 

افراد کم توان