رفع نشتی تانکر آبرسان امور آب و فاضلاب نهبندان


رفع نشتی تانکر آبرسان امور آب و فاضلاب نهبندان
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهبندان از رفع نشتی تانکر آبرسان این امور خبر داد.
مهندس احمد خیردوست اظهار کرد: با عنایت به بازدید انجام شده از وضعیت ماشين های تانکر ناوگان آبرسانی سیار و وجود نشتی در تانکر گالوانیزه که باعث هدر رفت زیاد آب و پوسیدگی در سایر قسمت های مختلف ماشين می شد و برای جلوگیری از افزایش هزینه ها نسبت به رفع نشتی مخزن و تامین آب سالم به روستائیان و با هماهنگی همکاران ستاد اقدام به رفع عیب گردید.

 

افراد کم توان