بررسی مشکلات کم آبی روستای نیگیان بشرویه


بررسی مشکلات کم آبی روستای نیگیان بشرویه
مدیر امور آب و فاضلاب بشرویه به همراه مسئول بهره برداری این امور در بازدید میدانی از روستای نیگیان این شهرستان که دهیار روستا و اعضای شورای روستای عشق آباد نیز حضور داشتند به بررسی مشکلات کم آبی این روستا پرداخت.
مهندس سید مهدی جوادی اظهار کرد: در این بازدید از چشمه و تاسیسات و مخازن آب مجتمع آبرسانی نیگیان بازدید به عمل آمد و فرایند تامین آب از چشمه تا مخزن ذخیره آب روستای مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

 

افراد کم توان