بررسی مشکلات آب روستای الوند با حضور فرماندار نهبندان


بررسی مشکلات آب روستای الوند با حضور فرماندار نهبندان
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهبندان در بازدید میدانی فرماندار این شهرستان از روستای الوند حضور یافت.
مهندس خیردوست با اعلام این خبر اظهار کرد: در این بازدید بعد از تجديد ميثاق با شهدای این روستا جلسه پیگیری مشکلات کم آبی روستای مذکور واقع در بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد.
وی همچنین از رفع اتفاق لوله گالوانیزه چاه آب شرب روستای چهار فرسخ، در بخش مرکزی شهرستان نهبندان خبر داد.

 

افراد کم توان