توسعه شبكه توزیع آب خيابان مهزيار بيرجند


توسعه شبكه توزیع آب خيابان مهزيار بيرجند
سرپرست امور آب و فاضلاب  شهرستان بيرجند گفت: عمليات توسعه شبكه توزيع آب شرب در خيابان مهزيار به طول 140متر انجام شد.
مهندس موسي حسني اظهار کرد: اين عمليات توسط پيمانكار و با نظارت اداره توسعه و اصلاح شبكه آب اين امور به متراژ 140متر با لوله پلي اتيلن قطر 90 ميليمتر انجام گرفت.
 وي اضافه كرد: با انجام اين عمليات، شرايط واگذاري انشعابات به مجتمع هاي آپارتماني در اين خيابان مهيا شد.

 

افراد کم توان