حضور مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان در میز خدمت شهرستان


حضور مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان در میز خدمت شهرستان
مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان در میز خدمت مدیران دستگاه های اجرایی که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، حضور یافت.
لازم به ذکر است، در این میز خدمت که به مناسبت آخرین روز هفته دولت در محل فرمانداری شهرستان با حضور مدیران ادرات در راستای پاسخ گویی به مشکلات مردم برگزار شد، به درخواست های مردمی مطرح شده در حوزه آب نیز پاسخ داده شد.

 

افراد کم توان