شستشوی تانکرهای آبرسانی امور آبفای بشرویه


شستشوی تانکرهای آبرسانی امور آبفای بشرویه
مدیر امور آب و فاضلاب بشرویه از شستشوی تانکرهای آبرسانی این امور خبر داد.
مهندس سید مهدی جوادی اظهار کرد: با توجه به اهمیت کنترل کیفیت ناوگان آبرسانی سیار، مطابق با دستورالعمل شستشو و گندزدایی تانکرهای ویژه حمل آب شرب نسبت به شستشو و گندزدایی کامل تانکر  آبرسانی ۱۲ مترمکعبی امور بشرویه اقدام گردید.
لازم به ذکر است، تانکر آبرسانی امور بصورت روزانه مورد استفاده جهت آبرسانی سیار به روستای هنویه و سایر روستاهای دارای تنش آبی قرار می گیرد.

 

افراد کم توان