اصلاح 8 کیلومتر شبکه فرسوده و تعویض 140 دستگاه کنتور آب در نهبندان


اصلاح 8 کیلومتر شبکه فرسوده و تعویض 140 دستگاه کنتور آب در نهبندان
کمیته کاهش هدررفت و آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با حضور مهندس امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.
مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد شرکت آبفای استان با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای بررسی میزان هدررفت آب شهرستان نهبندان و راهکارهای موجود برای کاهش این آمار
مطالبی در این کمیته مطرح شد.
مهندس علیرضا محمدزاده مقدم ادامه داد: در این جلسه وضعیت تامین آب و مصرف در شهرهای نهبندان، شوسف و روستاهای این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه بخش زیادی از آب استحصالی به صورت هدررفت از دسترس خارج می شود پیشنهادات برای کاهش آب بدون درآمد این امور مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: طی یک سال گذشته تعداد 300 کنتور برای تعویض به امور نهبندان تحویل شده است که درخواست امور تحویل 1300 کنتور برای تسریع در انجام عملیات تعویض کنتور و کاهش هدررفت آب می باشد که مقرر شد برنامه ریزی لازم در این خصوص صورت گیرد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون 8 کیلومتر اصلاح شبکه فرسوده در نهبندان انجام شده است، یادآور شد: علاوه بر این، 140 دستگاه کنتور نیز تعویض و 14 کیلومتر نیز از شبکه توزیع نشت یابی که منجر به شناسایی 60 مورد نشت نامرئی شده است همچنین در مدت مذکور عملیات نوسازی و استانداردسازی 313 فقره  انشعاب نیز عملیاتی شده است.

 

افراد کم توان