دیدار مدیر امور آب و فاضلاب سربیشه با اعضای شورای شهر درح


دیدار مدیر امور آب و فاضلاب سربیشه با اعضای شورای شهر درح
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سربیشه، به همراه مسئول مشترکین و مسئول بهره برداری این امور با اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر درح در محل شورای اسلامی این شهر دیدار و گفت و گو کرد.
مهندس سمیعی اظهار کرد: در این جلسه که در راستای بررسی مشکلات آب شهر درح برگزار گردید، رئیس شورای شهر درح از اقدامات انجام شده توسط مسئولین امور آب و فاضلاب شهرستان در راستای گذر از تابستان تقدیر و تشکر کرد.
مهندس سمیعی نیز در این جلسه به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در شهر درح پرداخت و اعضای شورا در پایان در خصوص کاهش انشعابات دربسته در شهر درح قول مساعد دادند.
در ادامه این جلسه پرسش هایی در خصوص شبکه های توزیع آبرسانی شهر درح مطرح شد.

 

افراد کم توان