اتصال خط 150 به 110 پلي اتيلن خيابان شهيد همت مهرشهر بيرجند


اتصال خط 150 به 110 پلي اتيلن خيابان شهيد همت مهرشهر بيرجند
سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: به منظور مرتفع نمودن مشکل كاهش افت فشار و رفع بي آبي خط 150 پلي اتيلن  به خط 110 به طول 60 متر به كوچه شهيد همت 17 مهر شهر متصل شد.
مهندس موسي حسني اظهار کرد: با همت امور بهره برداري و توسعه آب امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند و با همكاري اكيپ تعميرات اين امور و پيمانكار مربوطه، اتصال لوله 150 پلي اتيلن به خط 110 به وسيله كلمپ انشعاب گير به طول 50 متر به صورت شبانه انجام شد.  
وي اضافه كرد: با انجام اين اتصال ها فشار بخشي از شبكه بلوار همت افزايش خواهد يافت .

 

افراد کم توان