ترمیم لوله های آبده چاه دیهشک 5 طبس


ترمیم لوله های آبده چاه دیهشک 5 طبس
مدیر امور آب و فاضلاب طبس از ترمیم لوله های آبده چاه دیهشک 5 این شهر خبر داد.
مهندس محمدابراهیم سیفی اظهار کرد: با توجه به سوراخ شدن لوله های آبده چاه دیهشک 5 که باعث شده بود دبی چاه کاهش پیدا کند توسط همکاران حوزه بهره برداری، لوله چاه مذکور ترمیم و مجدد در چاه نصب گردید.

 

افراد کم توان