حضور مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بجستان در امور فردوس


حضور مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بجستان در امور فردوس
مدیر امور آب و فاضلاب فردوس از حضور مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بجستان در این امور خبر داد.
مهندس مجید شریف زاده اظهار کرد: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بجستان جهت بررسی مشکل آب روستاهای این شهرستان که از فردوس تامین می‌شود در این امور حضور یافت و در جلسه‌ای اختصاصی به بررسی مشکلات پرداختند.

 

افراد کم توان