بررسی مشکلات آب روستای چهکندوک سربیشه با حضور معاون خدمات مشترکین شرکت آبفای استان


بررسی مشکلات آب روستای چهکندوک سربیشه با حضور معاون خدمات مشترکین شرکت آبفای استان
مهندس نادی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به همراه مهندس صحراگرد رئیس گروه نصب انشعابات شرکت، مهندس سمیعی سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان سربیشه و کارشناسان مشترکین و بهره برداری این امور از روستای چهکندوک بازدید کردند.
در این بازدید مشکلات کمبود آب روستا مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد با نصب دو عدد شیر هوا مشکلات روستای مذکور برطرف گردد.
در این بازدید همچنین مقرر شد برای مشترکین پر مصرف  این مجتمع که شامل روستاهای پخت، برکوه، شورستان، طامند، ماهی رود، کلاته سلیمان، رزق و... می شود اخطار صادر و در صورت عدم رعایت الگوی مصرف نسبت به قطع آب اقدام شود تا آب پایدار برای روستاهای انتهای مجتمع برقرار شود.
لازم به ذکر است، در پایان از مخزن روستا نیز بازدید به عمل آمد.

 

افراد کم توان