۲۸۰۰ متر از شبکه توزیع فرسوده شهر فردوس از مدار بهره برداری خارج گردید


 ۲۸۰۰ متر از شبکه توزیع فرسوده شهر فردوس از مدار بهره برداری خارج گردید
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس گفت: حدود ۲۸۰۰ متر از شبکه توزیع فرسوده شهر فردوس از مدار بهره برداری خارج گردید.
مهندس مجید شریف زاده اظهار کرد: در راستای اصلاح شبکه فرسوده در شهر فردوس در خیابان های فاطمیه، خرمشهر، جواد الائمه و .... به میزان ۲۸۰۰ متر شبکه فرسوده از مدار بهره برداری خارج که این امر نقش به سزایی در کاهش‌ هدر رفت آب دارد.

 

افراد کم توان