برگزاری کارگاه آموزشی تعرفه برای مدیران حوزه مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی


برگزاری کارگاه آموزشی تعرفه برای مدیران حوزه مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
کارگاه آموزشی تعرفه برای مدیران حوزه مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی طی سه جلسه برگزار شد.
این کارگاه آموزشی با حضور مهندس نادی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت و جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه و به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور مهندس حیدریان مدیرکل دفتر تعرفه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد.

 

افراد کم توان