حضور مدیر امور فردوس در دهگردشی روستاهای مهرانکوشک و آبدکی از بخش اسلامیه


حضور مدیر امور فردوس در دهگردشی روستاهای مهرانکوشک و آبدکی از بخش اسلامیه
مدیر امور آب و فاضلاب فردوس در دهگردشی مسئولان از روستاهای مهرانکوشک و آبدکی از بخش اسلامیه حضور یافت.
مهندس مجید شریف زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: این دهگردشی در راستای رفع مشکلات و موانع روستاها با حضور فرماندار، بخشدار، اعضای شورا و دهیاران روستاهای مذکور به همراه سایر مدیران شهرستان برگزار شد.
وی ادامه داد: در این مراسم ضمن حضور در روستاهای مهرانکوشک و آبدکی مشکلات بخش آب بررسی و گزارش اقدامات در جلسات مذکور ارائه گردید.

 

افراد کم توان