اجرای خط اتصال چاه رزرو مجتمع چرمه نوده شهرستان سرایان


اجرای خط اتصال چاه رزرو مجتمع چرمه نوده شهرستان سرایان
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرایان از اجرای خط اتصال چاه رزرو مجتمع چرمه نوده شهرستان سرایان به خط انتقال با لوله گالوانیزه ۱۵۰ توسط اکیپ بهره برداری و اتفاقات سرایان خبر داد.
همچنین مدیر وهمکاران امور آب و فاضلاب سرایان در مراسم غبارروبی مزار شهدا که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، حضور یافتند.

 

افراد کم توان