اخبار کوتاه از امور آب و فاضلاب سرایان


اخبار کوتاه از امور آب و فاضلاب سرایان
مدیر امور آب و فاضلاب سرایان از نصب حوضچه پیش ساخته بر روی خط انتقال آب در حال اصلاح گورستان و دانشکده کشاورزی شهر سرایان جهت نصب شیرهوا خبر داد.
مهندس حقدادی همچنین به انجام عملیات اصلاح شبکه آب در روستای مصعبی شهرستان سرایان به طول  ۱۰۰متر با لوله ۶۳ پلی اتیلن در راستای کاهش هدررفت و اتفاقات اشاره کرد.

 

افراد کم توان