آغاز عملیات اصلاح شبکه روستای خونیک سفلی و اصلاح خط انتقال روستای سمک نهبندان


آغاز عملیات اصلاح شبکه روستای خونیک سفلی و اصلاح خط انتقال روستای سمک نهبندان
سرپرست امور آب و فاضلاب نهبندان از آغاز عملیات اصلاح شبکه آب روستای خونیک سفلی خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با لوله هایی در سایز ۷۵ به متراژ تقریبی ۴۰۰ متر جهت کاهش اتفاقات و هدر رفت آب این روستا انجام می گردد.   
مهندس مهدی نسیمی اظهار کرد: همچنین عملیات اصلاح خط انتقال آب روستای سمک این شهرستان نیز آغاز شد.
لازم به ذکر است، این عملیات به متراژ تقریبی ۷۰۰ متر به علت فرسودگی لوله و در راستای کاهش اتفاقات و تلفات آب انجام می گردد.                                                             

 

افراد کم توان