اخبار

دیدار مدیر امور آب و فاضلاب سربیشه با اعضای شورای شهر درح

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سربیشه، به همراه مسئول مشترکین و مسئول بهره برداری این امور با اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر درح در محل شورای اسلامی این شهر دیدار و گفت و گو کرد.


اخبار

اصلاح 8 کیلومتر شبکه فرسوده و تعویض 140 دستگاه کنتور آب در نهبندان

کمیته کاهش هدررفت و آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با حضور مهندس امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.


اخبار

لزوم برخورد با انشعابات غيرمجاز شهر و روستايي در شهرستان بيرجند

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند در ديدار با معاون عمراني فرمانداري شهرستان بيرجند بر لزوم برخورد با انشعابات غيرمجاز شهري و روستايي تاكيد کرد.


اخبار

برنامه ریزی برای تخصیص پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

مهندس سروری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به همراه معاونین این مجموعه با مهندس امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان دیدار و گفت و گو کردند.


اخبار

دیدار بخشدار و رئيس شورای اسلامی بخش مرکزي شهرستان طبس با سرپر ست امور شهرستان

بخشدار و رئيس شورای اسلامی بخش مرکزي شهرستان طبس با سرپرست امور آب و فاضلاب این شهرستان دیدار و گفت و گو کرد.


افراد کم توان