اخبار

بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از مرکز 122

مهندس حسین امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از مرکز 122 دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آبفای استان بازدید کرد.


اخبار

حضور ویدئوکنفرانسی مدیران عامل صنعت آب و برق خراسان جنوبی در نخستین جلسه مرکز جهاد آبرسانی

مدیران عامل صنعت آب و برق خراسان جنوبی در نخستین جلسه مرکز جهاد آبرسانی که به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور مهندس "حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور" در ساختمان حوزه ستادی این وزارتخانه برگزار شد، حضور یافتند.


اخبار

بررسی بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

جلسه بررسی بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی برگزار شد.


اخبار

حضور مدیر امور فردوس در دهگردشی روستاهای مهرانکوشک و آبدکی از بخش اسلامیه

مدیر امور آب و فاضلاب فردوس در دهگردشی مسئولان از روستاهای مهرانکوشک و آبدکی از بخش اسلامیه حضور یافت.


اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی تعرفه برای مدیران حوزه مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

کارگاه آموزشی تعرفه برای مدیران حوزه مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی طی سه جلسه برگزار شد.


افراد کم توان