اخبار

بررسی مشکلات آب شهر شوسف با حضور اعضای شورای اسلامی این شهر

مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان از برگزاری جلسه بررسی مشکلات آب شهر شوسف با حضور اعضای شورای اسلامی این شهر خبر داد.


اخبار

بازدید میدانی سرپرست امور آب و فاضلاب طبس از روستای جوخواه

سرپرست امور آب و فاضلاب طبس از وضعیت تامین آب و تاسیسات آبرسانی روستای جوخواه این شهرستان بازدید کرد.


اخبار

بررسی مشکلات خط انتقال تا مخزن روستای درشکفت نهبندان

مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان از بررسی مشکلات خط انتقال تا مخزن روستای درشکفت این شهرستان خبر داد.


اخبار

ارزيابي انشعابات روستاي حسن آباد ميان شهرستان بيرجند

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از ارزيابي انشعابات روستاي حسن آباد ميان براي واگذاري انشعابات جديد خبر داد.


اخبار

تعویض الکتروپمپ روستای دهشور بخش مرکزی طبس

مدیر امور آب و فاضلاب طبس از تعویض الکتروپمپ روستای دهشور بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.


افراد کم توان