اخبار

آغاز عملیات حفاری و لوله گذاری انتقال آب به روستای شهید کبوتری بشرویه

آغاز عملیات حفاری و لوله گذاری انتقال آب به روستای شهید کبوتری بشرویه


اخبار

آغاز عملیات اصلاح شبکه روستای خونیک سفلی و اصلاح خط انتقال روستای سمک نهبندان

سرپرست امور آب و فاضلاب نهبندان از آغاز عملیات اصلاح شبکه آب روستای خونیک سفلی خبر داد


اخبار

اخبار کوتاه از امور آب و فاضلاب سرایان

مدیر امور آب و فاضلاب سرایان از نصب حوضچه پیش ساخته بر روی خط انتقال آب در حال اصلاح گورستان و دانشکده کشاورزی شهر سرایان جهت نصب شیرهوا خبر داد.


اخبار

رفع مشکل ایستگاه پمپاژ شهر آبیز به صورت شبانه توسط بهره برداری امور حاجی آباد

با توجه به خرابی و حادثه بوجود آمده در ایستگاه پمپاژ ۲ شهر آبیز(پمپاژ چناران) و با عنایت به حساسیت موضوع و ضرورت رفع مشکل به وجود آمده، جهت جلوگیری از بی آبی شهر آبیز و روستاهای مجتمع شهید رجایی، تیم بهره برداری امور بلافاصله وارد عمل شد.


اخبار

اجرای خط اتصال چاه رزرو مجتمع چرمه نوده شهرستان سرایان

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرایان از اجرای خط اتصال چاه رزرو مجتمع چرمه نوده شهرستان سرایان به خط انتقال با لوله گالوانیزه ۱۵۰ توسط اکیپ بهره برداری و اتفاقات سرایان خبر داد.


افراد کم توان