اخبار

بازدید مدیر امور آب و فاضلاب سرایان از تاسیسات آبرسانی روستای بسطاق

مدیر امور آب و فاضلاب سرایان به اتفاق دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای بسطاق از تاسیسات آبرسانی این روستا بازدید کردند.


اخبار

مکان یابی احداث مخزن ذخیره روستای خانکوک مجتمع باغستان

مدیر امور آب و فاضلاب فردوس از برگزاری کمیته فنی این امور با حضور مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی خبر داد.


اخبار

تاکید بر تعویض ماهیانه 1000 کنتور خراب در سطح امورهای تابعه

جلسات کمیته آب بدون در آمد شرکت آب و فاضلاب استان با حضور مدیرعامل شرکت آبفای استان با هدف بررسی میزان تولید، مصرف و میزان هدررفت آب در بازه 6 ماهه اول سال 1400 برگزار و راهکارهای کاهش هدررفت در امورهای مختلف با حضور مدیران و کارشناسان امورها و حوزه


اخبار

برگزاری جلسه کمیته وصول‌ درآمد امور آبفای فردوس

مدیر امور آب و فاضلاب فردوس از برگزاری جلسه کمیته وصول‌ درآمد این امور خبر داد.


اخبار

برگزاری کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با حضور نماینده سازمانه مدیریت و برنامه ریزی استان در راستای بررسی عملکرد کمیته های پنج گانه زیر مجموعه این کمیسیون برگزار شد.


افراد کم توان