اخبار

بازدید مدیر امور سرایان از پروژه در حال اجرای آبرسانی به روستای چرمه

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرایان به همراه مسئول بهره برداری و مشاور طرح از پروژه در حال اجرای آبرسانی به روستای چرمه شهرستان سرایان، بازدید کرد.


اخبار

بازديد سرپرست امور آبفای بيرجند از روند اجراي پروژه هاي نصب انشعاب و نوسازي

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از روند اجراي پروژه هاي نصب انشعاب و نوسازي شهر بيرجند بازديد كرد.


اخبار

حضور مدیر امور آب و فاضلاب سرایان در برنامه دهگردشی روستاهای دو حصاران و بغداده

مدیر امور آب و فاضلاب سرایان در برنامه دهگردشی با حضور مهندس رسولی مقدم فرماندار و معاونین فرمانداری و روسای ادارت شهرستان سرایان در روستاهای دو حصاران و بغداده حضور یافت.


اخبار

برگزاری جلسه سرپرست امور آبفای بیرجند با همکاران واحد اتفاقات امور

مهندس موسی حسنی سرپرست امور آب و فاضلاب بیرجند در جلسه ای با همکاران واحد اتفاقات این امور به شنیدن دغدغه های همکاران‌، پرداخت.


اخبار

جلسه مشترک مدیریت شهری و اداره آب و فاضلاب شهرستان طبس

جلسه مشترک مدیریت شهری و اداره آب و فاضلاب شهرستان طبس به منظور تعامل بین دو مجموعه با حضور مهندس راستینه رئیس و عراقی نائب رییس شورای اسلامی شهر طبس ، مهندس مرتضوی سرپرست شهرداری و مهندس سیفی سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان طبس در محل شهرداری برگزار


افراد کم توان