اخبار

ديدار سرپرست امور آبفای بيرجند با رئيس اداره راهداري و حمل و نقل این شهرستان

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند با رئيس اداره راهداري و حمل و نقل شهرستان بيرجند و معاونت آن اداره ديدار كرد. مهندس موسي حسني در اين ديدار پيگير صدور مجوزهاي پروژه هاي عمراني اين امور شد.


اخبار

حفاری چاه جدید درح در راستای رفع مشکل کمبود آب این شهر

سرپرست امور آب و فاضلاب سربیشه از استقرار دستگاه حفار برای انجام عملیات حفاری چاه جدید درح در راستای رفع مشکل کمبود آب این شهر خبر داد.


اخبار

حضور مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند در يادواره شهداي روستاي گوگچين

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند در يادواره شهداي روستاي گوگچين این شهرستان حضور یافت.


اخبار

تاکید معاون خدمات مشترکین شرکت آبفای استان بر تعویض کنتورهای معیوب روستای چنشت

مهندس نادی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به همراه مهندس صحراگرد رئیس گروه نصب انشعابات، مهندس سمیعی سرپرست و کارشناسان بهره برداری و مشترکین امور آب و فاضلاب سربیشه از تاسیسات آبرسانی روستای گردشگری چنشت بازدید کردند.


اخبار

برگزاري كارگاه آموزشي ايمني، حقوقي و نصب انشعابات در امور آبفای بيرجند

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از برگزاري كارگاه آموزشي ايمني، حقوقي و نصب انشعابات در امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند خبر داد.


افراد کم توان