اخبار

۲۸۰۰ متر از شبکه توزیع فرسوده شهر فردوس از مدار بهره برداری خارج گردید

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس گفت: حدود ۲۸۰۰ متر از شبکه توزیع فرسوده شهر فردوس از مدار بهره برداری خارج گردید.


اخبار

برگزاري كارگاه آموزشي نصب صحيح انشعاب آب در امور آب و فاضلاب بيرجند

كارگاه آموزشي نصب صحيح انشعاب آب براي ناظرين، پيمانكاران و آبداران روستاها در امور آب و فاضلاب بيرجند برگزار شد.


اخبار

آغاز مراحل اجرایی احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و تجهیز چاه شماره ۳ شهر دیهوک

سرپرست امور آب و فاضلاب طبس از آغاز مراحل اجرایی احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و تجهیز چاه شماره ۳ شهر دیهوک خبر داد.


اخبار

بررسی مشکلات آب روستای چهکندوک سربیشه با حضور معاون خدمات مشترکین شرکت آبفای استان

مهندس نادی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به همراه مهندس صحراگرد رئیس گروه نصب انشعابات شرکت، مهندس سمیعی سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان سربیشه و کارشناسان مشترکین و بهره برداری این امور از روستای چهکندوک بازدید کردند.


اخبار

حضور مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بجستان در امور فردوس

مدیر امور آب و فاضلاب فردوس از حضور مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بجستان در این امور خبر داد.


افراد کم توان