http://abfa-khj.ir/ http://abfa-khj.ir/newsrss.rss آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی برگزاری جلسه مدیر امور آب و فاضلاب حاجی آباد با اعضای شوراي این شهر http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4679برگزاری جلسه مدیر امور آب و فاضلاب حاجی آباد با اعضای شوراي این شهر1398/10/29بازدید مدیرکل نظارت بر طرح های آب و فاضلاب شرکت مهندسی از مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بیرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4678بازدید مدیرکل نظارت بر طرح های آب و فاضلاب شرکت مهندسی از مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بیرجندسازی شد.1398/10/28همسطح سازی 109 مورد از دریچه های فاضلاب در سطح معابر شهر بیرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4677مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: در معابر سطح شهر بیرجند، 109 مورد دریچه فاضلاب همسطح سازی شد.1398/10/28رفع 410 مورد اتفاق فاضلاب در نه ماهه سال 98 http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4676مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: در نه ماهه اول سال 98 تعداد 405 مورد اتفاق فاضلاب در شهر بیرجند رفع گردید.1398/10/28بررسی روند اجرای پروژه مخزن در حال ساخت شهر سرایان http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4675بررسی روند اجرای پروژه مخزن در حال ساخت شهر سرایان1398/10/28جمع آوری 2 باب حوضچه شیرآلات در شهرک گلهای بیرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4674جمع آوری 2 باب حوضچه شیرآلات در شهرک گلهای بیرجند1398/10/28شستشوی مخزن 1000 متر مکعبی شهر آیسک http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4673مدیر امور آب و فاضلاب سرایان از انجام عملیات شستشو و گندزدایی مخزن 1000 متر مکعبی شهر آیسک خبر داد.1398/10/28نصب 1102 فقره انشعاب فاضلاب در شهر بیرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4672مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند در تشریح گزارش عملکرد این امور از نصب 1102 رشته انشعاب فاضلاب از محل اعتبارات سرمایه ای امور در نه ماهه نخست سال 98 خبر داد.1398/10/28شستشوی مخزن 1000 مترمکعبی شهر سه قلعه http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4671مدیر امور آب و فاضلاب سرایان از انجام عملیات شستشو و گندزدایی مخزن 1000 متر مکعبی شهرسه قلعه خبر داد.1398/10/28شستشو و لایروبی بیش از 176 کیلومتر شبکه فاضلاب در بیرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/4670مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از شستشو و لایروبی بیش از 176 کیلومتر شبکه فاضلاب این شهر در 9 ماهه سال جاری خبر دارد. ا1398/10/28