کارگاه های آموزشی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز برای مدیران شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز برای مدیران شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی


کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با لوله های پنج لایه در امورآب وفاضلاب بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با لوله های پنج لایه برای همکاران این امور و نیروهای اجرایی پروژه ها خبر داد.


کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما) برای مدیران شرکت آب و فاضلاب استان

کارگاه آموزشی بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما) برای مدیران شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با تدریس مهندس محمدرضا مریمی پور و مهندس حسن پور رئیس و کارشناس مرکز افتا برگزار شد.


کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزش GIS برای کارشناسان امورهای تابعه

برگزاری کارگاه آموزش GIS برای کارشناسان امورهای تابعه


کارگاه های آموزشی

حضور 50 نفر از مدیران و کارکنان شرکت آبفای استان در کارگاه آموزشی کمک های اولیه

حضور 50 نفر از مدیران و کارکنان شرکت آبفای استان در کارگاه آموزشی کمک های اولیه


افراد کم توان